Bina Deprem Testi ve Raporu Hizmetleri

ZEMİN ETÜDÜ:

•Binaların temellerinin oturduğu zemin formasyonunun, yer altı su seviyesinin ve zeminin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi amacı ile belirli noktalarda (zemin içinde en az 15 metre) sondaj kuyusu açılacak, örselenmiş veya örselenmemiş numuneler alınarak laboratuvara sevk edilecek ve numuneler üzerinde yapılacak deneyler sonucu kohezyon (c), içsel sürtünme açısı (Φ),  tek ve üç eksenli basınç dayanımları, konsolidasyon ve kıvam (Atterberg) limitleri tayin edilerek zemin hakkındaki fiziksel ve mekanik parametreler bulunacaktır.

•Zemin üzerinde sismik ölçüm yapılacak ve deprem anında zemine gelecek dinamik yüklere karşı zeminin ve yapının davranışları, zemin-temel-yapı etkileşiminin belirlenmesinde esas teşkil eden yerinde kayma dalga hızı (Vs), boyuna dalga hızı (Vp) ve bu değerler kullanılarak zemin hakim titreşim peryodu (T0), dinamik elastisite (Ed), dinamik kayma modülü (G), poisson oranı, zemin taşıma gücü, yoğunluk ve güvenli taşıma gücü değerleri hesaplanarak zemin sınıflandırılacak ve rapora eklenecektir.

KAROT ALINMASI:

•T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 2007 Türk Deprem yönetmeliklerine göre yapıların her katından 1 set (3 adet) karot numunesi alınacaktır.

•Karot alınacak yerler demir donatıya zarar vermeyecek şekilde demir okuma cihazıyla işaretlenecek ve uygun çaplı elmas uçlu karot makinesi kullanılarak sertleşmiş betondan karot alınacaktır.

•Karot alınan yerlerde oluşan delikler teknisyenlerimiz tarafından büzülme yapmayan, lif takviyeli, mineral katkı içeren, yüksek dayanımlı tamir harcı ile sıkıştırılmış bir şekilde tamamen doldurulacaktır.

•Karot numuneleri laboratuarımızda çap=boy olacak şekilde tam gönyesinde kesildikten sonra, her iki tarafına çok hızlı priz alan ve dayanım kazanan Kalsiyum Alüminatlı Çimento ile başlıklama yapılacaktır. Deney sırasında pres tablaları ile karot başlıkları arasında oluşacak sürtünme kuvvetlerini minimize etmek, dolayısıyla daha sağlıklı sonuç elde etmek amacıyla başlıklama işlemi yağlanmış cam zemin üzerinde yapılacaktır.

•Preste basınç dayanımı deneyi yapılan numunelerin deney sonuçları kat bazında ayrı ayrı 2’şer nüsha olarak raporlanacaktır.

 

KOLONLARDA DEMİR DONATI TESPİTİ:

 

Demir tarayıcı cihaz (HILTI Ferroscan) ile betonarme kolon ve perde elemanlar içerisindeki donatının aşağıdaki özellikleri tespit edilecektir:

•Düz donatının yeri ve sayısı

•Yatay donatının (etriye) yeri ve sayısı

•Yatay donatının (etriye) aralığı

Sonuçlar şematik olarak raporlanacaktır.

 

BETON TEST ÇEKİCİ (SCHMIDT) OKUMASI:

Betonun yüzey sertliğinden yararlanarak basınç dayanımının tahminine yönelik olarak yapılacak bu uygulamada, test çekici betonarme elemanlara vurularak geri tepme değerleri kayıt altına alınacaktır.

 

YAPI RİSK TESPİTİ:

•Binaların rölevesi (mevcut taşıyıcı sistemin yerindeki planı) çıkarılacaktır. Eğer binalar projeli ise proje uygunluk kontrolleri yapılacaktır.

STA4-CAD programı kullanılarak binaların 3 boyutlu matematik modellemesi yapılacak, bulunacak zemin ve beton özelliklerine göre ayrıntılı hesapları yapılacak ve 1998 Deprem yönetmeliğine uygunluğu kontrol edilecektir. Dolayısıyla binalarda güçlendirme ihtiyacı olup olmadığı tespit edilecektir.

•Bina ve zeminin rezonansa girip girmeyeceğinin tespiti yapılacak ve binaların;

 

  • Düşük,
  • Kabul edilebilir,
  • Yüksek,
  • Çok yüksek

 

 riskli olmak üzere risk performansı belirlenip raporlanacaktır.

Deprem Testi için daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

 

Okunma 19317 defa Son Düzenlenme Perşembe, 26 Eylül 2019 18:32