Perşembe, 09 Ocak 2014 18:53

Harita & Kroki


Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: Betontek Yapı Laboratuvarı
Kategori Kurumsal
Perşembe, 09 Ocak 2014 18:48

İlkelerimiz

  •      Teknolojik ve bilimsel yaklaşım
  •      Akademik ve teknik uzman desteği
  •      Uluslararası teknolojik gelişmeleri izleyen, bilgi birikimi yüksek deneyimli personel
  •      Test yapılan malzemenin gerçek performansını yansıtan doğru uygulamalar
  •      Ekipman zenginliği
  •      Zamanında, kaliteli ve farklı hizmet
  •      Mühendislik etiği
  •      Tarafsızlık ve güvenilirlik
Kategori Kurumsal
Perşembe, 09 Ocak 2014 18:42

Kurucular

İnşaat Yük. Müh. Mahmut DEMİR

Mahmut DEMİR, lisans eğitimini 1990 yılında İ.T.Ü. İnşaat Fakültesinde, yüksek lisansını da  Trakya Ünv. Mühendislik Fakültesinde “Beton bileşimi optimizasyonu için nitelik denetim maliyeti belirlenmesi” konulu tez ile tamamlamıştır. Yaklaşık 5 yıl prefabrik sektörünün dev firmalarından olan Gök Prefabrik’de Üretim ve Kalite Kontrol Şefliği yaptıktan sonra, yaklaşık 10 yıl boyunca Sabancı Holding’in çimento şirketi olan Akçansa Çimento’nun hazır beton iş kolunda Tesis, Kalite Kontrol ve Ar-Ge Şefliği yapmıştır. 2005 yılından bu yana, Betontek Yapı laboratuarında kurucu ortak olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanları olarak prefabrik beton, beton teknolojisi, beton tasarım, kalite kontrol, ar-ge, özel ürünler, hazır beton tesis kurulması ve yönetimi, beton tamiratı, endüstriyel zeminler ve ISO sistemleri sayılabilir. Kendisi aynı zamanda TURKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu)’ın denetçi havuzunda yer almakta ve üçüncü parti laboratuarların denetimlerinde “uzman denetçi” olarak görev yapmaktadır. Sabancı Holding’in 20’nin üzerinde kişisel ve yönetsel gelişim eğitimlerine katılmış olan Mahmut DEMİR’in beton teknolojisi konusunda ulusal ve uluslararası seminer ve kongrelerde çeşitli bildirileri, sektörel dergilerde de yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bildiri ve makaleler aşağıda sıralanmıştır.

 

6th International Symposium on High Strength / High Performance Concrete – Leipzig, June 2002 : “Mechanical Behaviour of High Strength Concretes with High Volume Fly Ash”, Özkan Şengül, Canan Taşdemir, Mahmut Demir, Mehmet Ali Taşdemir.

Advances in Civil Engineering Congress 2002 (ACE 2002) - İstanbul, Eylül 2002 : “Effect of Fineness and Amount of Fly Ash on Strength Development of Concrete”, Mahmut Demir, Mehmet Ali Taşdemir.

Türkiye Hazır Beton Birliği, Beton 2004 Kongresi – İstanbul, Haziran 2004 : “Stiropor Hafif Agregalı Beton”, Reşat Sönmez, Mahmut Demir, Hakan Ekim.

Türkiye Hazır Beton Birliği, Teknik Dergi, Sayı 51 – Haziran 2002, “Kaymaya Dayanıklı Yol Kaplamaları”, Mahmut Demir.

Türkiye Hazır Beton Birliği, Teknik Dergi, Sayı 55 – Şubat 2003, “Uçucu Kül İnceliğinin ve Miktarının Betonda ve Çimentoda Dayanım Gelişimine Etkileri”, Mahmut Demir.

İnşaat Müh. Reşat SÖNMEZ

Reşat SÖNMEZ, lisans eğitimini 1990 yılında İ.T.Ü. İnşaat Fakültesinde, lisansüstü eğitimini de İstanbul Ünv. İşletme Fak. İşletme İktisadı Enstitüsünde “Uluslararası İşletmecilik“ konusunda tamamlamıştır. Yaklaşık 1 yıl yapı kimyasalları alanında çalıştıktan sonra, yaklaşık 11 yıl boyunca Sabancı Holding’in çimento şirketi olan Akçansa Çimento’nun hazır beton iş kolunda Tesis, Kalite Kontrol ve Ar-Ge Şefliği yapmıştır. 2005 yılından bu yana, Betontek Yapı laboratuvarında kurucu ortak olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanları olarak yapı kimyasalları, su-ısı-ses yalıtımı, beton teknolojisi, beton tasarımı, kalite kontrol, ar-ge, özel ürünler, hazır beton tesis kurulması ve yönetimi, beton tamiratı, endüstriyel zeminler ve ISO sistemleri sayılabilir. Sabancı Holding’in 20’nin üzerinde kişisel ve yönetsel gelişim eğitimlerine katılmış olan Reşat SÖNMEZ’in beton teknolojisi konusunda ulusal ve uluslar arası seminer ve kongrelerde çeşitli bildirileri, sektörel dergilerde de yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bildiri ve makaleler aşağıda sıralanmıştır.

 

9. Uluslararası Korozyon Sempozyumu - Ankara, Eylül 2004 : “Optimum Design of Concrete Against Rapid Chloride Permeabilitiy”, Özkan Şengül, Fikret Bayramov, Mehmet Ali Taşdemir, Reşat Sönmez, Ziya Yüceer.

European Ready Mix Concrete Association (ERMCO 2004), 14th European Ready Mix Concrete Congress – Helsinki 2004 : “Self Compacting Concrete Reinforced With Steel Fibers for Retrofitting of Existing Structures”, Mehmet Ali Taşdemir, Bushan Karihaloo, Reşat Sönmez.

Türkiye Hazır Beton Birliği, Beton 2004 Kongresi – İstanbul, Haziran 2004 : “Stiropor Hafif Agregalı Beton”, Reşat Sönmez, Mahmut Demir, Hakan Ekim.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 5. Ulusal Beton Kongresi – İstanbul, Ekim 2003 : “Yüksek Oranda Uçucu Kül İçeren Normal ve Yüksek Dayanımlı Betonların Klor Geçirimliliği”, Özkan Şengül, Canan Taşdemir, Reşat Sönmez.

TMMOB Maden ve Jeoloji Mühendisleri Odaları İstanbul Şubeleri, 3. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2003 : “Agrega Türünün Betonun Donma-Çözülme Dayanıklılığına Etkisi”, Özkan Şengül, Canan Taşdemir, Şevket Koruç, Reşat Sönmez.

9th International Symposium on Concrete Roads – İstanbul, Nisan 2003 : “Some Physical Properties of Roller Compacted Concretes Used in Road Pavement Applications”, Reşat Sönmez, Canan Taşdemir, Ziya Yüceer, Mehmet Ali Taşdemir.

TMMOB Mimarlar Odası, Büyükkent Şubesi, 1. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi – İstanbul, Ekim 2002 : “Hafif Betonların Taşıyıcılık Özellikleri”, Nilüfer Özyurt, Hakan Konuk, Canan Taşdemir, Ziya Yüceer, Reşat Sönmez.

Fib Symposium on Concrete and Environment – Berlin, October 2001 : “Effects on Curing Conditions on Strength and Permeability Properties of Concretes with Various Fly Ash Content”, Canan Taşdemir, Reşat Sönmez, Mehmet Ali Taşdemir.

 

 

Kategori Kurumsal
Perşembe, 09 Ocak 2014 18:41

Hakkımızda

Betontek Mühendislik Yapı Teknolojisi Laboratuvarı T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 01.07.2005 tarih ve 96 no.lu sertifikaya bir yapı laboratuvarı olup, yapı denetim firmalarına, TOKİ, EMLAK PAZARLAMA ve EMLAK GYO müteahhitlerine, özel firmalara ve bina yönetimlerine yapı malzemesi deney hizmetleri vermektedir. Deney raporları hem teknik hem de kanuni raporlar olup, belediyeler, resmi kurumlar ve mahkemelerde geçerlidir.

Betontek Mühendislik Yapı Teknolojisi Laboratuvarı’nın kalite politikası; yürürlükteki standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak ve hiç bir kişi, kurum ve kuruluşun etkisi altında kalmadan tarafsız ve doğru bir şekilde laboratuvar hizmeti vermek ve rapor edilen deney sonuçlarının güvenilirliği ile müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Kalite politikamızın devamlılığı için, tarafsız, doğru ve ilgili yasalara, standartlara, genelgelere uygun olarak numunelerin alınması, deney zamanına kadar istenilen şartlarda muhafaza edilmesi, zamanı geldiğinde deneye tabi tutulması, deney sonuçlarının bilgisayar ortamında okunaklı bir şekilde hazırlanması, Kalite Sisteminin gerektirdiği şekilde personelin eğitilmesi ve organize edilmesi, laboratuvar ile ilgili düzenlenecek toplantılara katılımın sağlanması, yayınların takibi, TS EN ISO/IEC 17025/Mayıs 2000 standartlarının şartlarını karşılayacak şekilde planlı ve sistematik çalışılması sağlanmaktadır.

Laboratuvarımızın merkezi İstanbul, İkitelli’dedir ve Laboratuvar Müdürü olarak İnşaat Yük. Müh. Mahmut DEMİR, Şirket Müdürü olarak da İnşaat Müh. Reşat SÖNMEZ görev yapmaktadır. Laboratuvarımız mühendis, tekniker, laborant ve yardımcı elaman olmak üzere yaklaşık 20 çalışanı, 7 aracı ve kaliteli ekipmanı ile hizmet vermektedir. Laboratuvarımızda sürekli ve tam zamanlı olarak çalışan, imza yetkisine sahip 2 adet “Laboratuvar Denetçi Mühendis” bulunmaktadır. Firmamızın aktif olarak hizmet verdiği bölge sadece Avrupa Yakası olmayıp, firmamız Anadolu Yakası’nda da elit ve prestijli projelerde yoğun olarak hizmet vermektedir.

Kategori Kurumsal